யோகா சக்கரம்

பிராணிக் ஹீலிங் மூலமாக நம் உடலை தொடாமல் முழுவதும் குணப்படுத்த முடியும், இப்படி ஒரு மகத்தான கலையை நமக்கு கற்றுகொடுத்துள்ள குரு “கிராண்ட் மாஸ்டர் சோவா கோக் சூயி “.

இவரது ஆராய்ச்சிக்காக தன்னையே மாதிரியாக பயன்படுத்திக்கொண்டார்.

Advertisements