“பிராணிக் ஹீலிங்”

“பிராணிக் ஹீலிங்” இதையே பிராண சிகிச்சை என்று சொல்கிறோம், பிராணன் என்றால் என்ன? உயிர், ஹீலிங் என்றால்? குணப்படுத்துதல் ” பிராணிக் ஹீலிங் ” பிராணாவை குணப்படுத்துதல். இந்த கலையின் பூர்விகம் நம் நாடு இந்தியா, ஆனால் தற்போது இந்த கலை பிலிப்பைன்ஸ் இல் உள்ள குருவால் தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளது. எப்படி? நம் நாடு உலகிற்கு பல கலைகளை  கற்றுக்கொடுத்த இந்தியா அதில் இதுவும் ஒன்று நம் நாட்டில் இருந்து சென்ற கலை தான் இது.

இந்த பிராணிக் ஹீலிங் மூடநம்பிக்கை இல்லை, அறிவியல் மற்றும் விஞ்ஞானம் கூட, நமது உடலில் ஒளி உடல் உள்ளது நம்மக்கு எந்த நோய் வந்தாலும் முதலில் ஒளி உடலை பாதிக்கும் பின்பு தான் பிஸிக்கல் பாடியை  பலவீனமாக்கும்.

பிராணிக் ஹீலிங் மூலமாக நம் உடலை தொடாமல் முழுவதும் குணப்படுத்த முடியும், இப்படி ஒரு மகத்தான கலையை நமக்கு கற்றுகொடுத்துள்ள குரு “கிராண்ட் மாஸ்டர் சோவா கோக் சூயி “.

இவரது ஆராய்ச்சிக்காக தன்னையே மாதிரியாக பயன்படுத்திக்கொண்டார்.
Advertisements